Strony warte odwiedzenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

http://www.zus.gov.pl

Narodowy Bank Polski, strona zawiera kursy walut

http://www.nbp.pl

Najważniejsze informacje z zakresu: skali podatkowej, rozliczeń i składek ZUS,
wynagrodzeń, diet, ryczałtów itd.

http://www.wskazniki.pl

Kalkulatory obliczj±ce między innymi: wysoko¶ć pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne
warto¶ć pensji netto z brutto oraz brutto z netto, składek ZUS itd

http://www.infor.pl/kalkulatory/

Wyszukiwanie w kodach PKWiU, PKD, KST

http://www.klasyfikacje.pl/

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

http://www.sejm.gov.pl/

Ministerstwo Finansów

http://www.mofnet.gov.pl/